Nasze gwarancje

stomatolog małopolska Nasze gwarancje

Na wszystkie wykonywane w naszym Centrum Stomatologicznym wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne Pacjenci otrzymują 2 lata gwarancji od momentu zakończenia realizacji planu leczenia.

Szyny periodontologiczne (szynowanie) i relaksacyjne objęte są roczną gwarancją.

Na leczenie implantologiczne udzielamy od 5 do 10 lat gwarancji (okres gwarancji określa lekarz wykonujący zabieg inplantacji) w zależności od zastosowanego systemu i warunków jamy ustnej pacjenta (baza kostna, wiek, higiena, schorzenia towarzyszace, itp.).

W przypadku leczenia endodontycznego wynikłego bezpośrednio po założeniu wypełnienia gwarancją objęte jest wyłącznie wypełnienie.

Gwarancja ważna jest w momencie przeprowadzania regularnych wizyt kontrolnych (I wizyta po 3 miesiacach od zakończenia leczenia a kolejne co 6 miesięcy), podczas których wykonywane będą: skaling, piaskowanie, fluoryzacja, oraz przegląd; utrzymywania higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza.

Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych (korony, mosty, licówki), prac przy których pacjent został poinformowany o braku lub ogrniczonej gwarancji, które zostały wykonane na
wyraźne życzenie pacjenta, złamań koron zębów pomiędzy wizytami trawającego leczenia endodontycznego, uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu protez tymczasowych, protez natychmiastowych, stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba.

Gwarancja traci ważność w przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, w przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niestosowania się do zaleceń lekarza (wizyty kontrolne, itp.).

Warunkiem zachowania gwarancji na prace protetyczne jest odbiór ich do 2 tygodni od momentu ukończenia przez labolatorium protetyczne (ze względu na możliwośc przemieszczenia i rotacji zębów), jak również dokonywanie wszelkich korekt w naszym Centrum Stomatologii.